Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 74 mm

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 74 mm
Voorvertoning: Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 74 mm
Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 74 mm
 • 9459-05
 • 4013456544697
 • voor brandwerende plafonds EI30 – EI90
 • snelle montage zonder plamuren
 • plaatsing vanaf de bovenzijde van het plafond
 • zorgt voor een rookdichte afsluiting van de ruimte
Inbouwopening Ø
100 mm
Plafonddikte
150 - 300 mm
Kabelinvoer
Volledige bezetting (binnendiameter 40 mm)
DIBt-toelating
Z-19.53-2189
PVC-buizen tot
M40
Binnenverpakking/verzending
1/12
Productinformatie

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm

De KAISER brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm garanderen het behoud van de brandwerendheidsklasse van het plafond van EI30 - EI90. Om de verspreiding van vuur en rookgassen doeltreffend te voorkomen bij doorvoering van leidingen en elektrische installatiebuizen door plafonds van beton of cellenbeton, moeten deze in dezelfde brandwerendheidsklasse als het plafond brandveilig worden afgesloten. Dit wordt eenvoudig, snel en betrouwbaar gewaarborgd door de plafondafschermingssystemen DS 90.

 • Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandwerende doorvoersystemen
 • Afscherming speciaal voor plafonddoorvoeren
 • Voegen en spleten worden vanzelf gedicht zonder plamuren of aansmeren
 • Plaatsing achteraf zonder schade
 • Ook voor een gecombineerde installatie van kabel- en buisbundels
 • Eenvoudige en snelle montage van bovenaf

Toepassingsvoorbeelden

Gebruik in betonnen plafonds EI30–EI90.

Toepassing in plafonds van cellenbeton EI30–EI90.

Gemengde bezetting met kabels en buizen tot volledige bezetting Ook een gegroepeerde plaatsing met een tussenafstand van 205 mm (DS 90 / 120 mm) of 125 mm (DS 90 / 74 mm) is mogelijk.

Gemengde bezetting met kabels en buizen tot volledige bezetting.

Bezetting brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm

Gemengde installatie van mantelleidingen en buizen.

Gebruik als reservedoorvoer mogelijk.

Volledige bezetting met mantelleidingen Ø 29 mm en buizen tot M63.

Volledige bezetting met mantelleidingen Ø 15 mm en buizen tot M40.

Technische informatie brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm

Deelbare montagehuls met randbescherming uit opzwellend materiaal.

Klemveren voor een snelle en betrouwbare montage van bovenaf.

Uitdrukopeningen voor het aanbrengen van de lippen en voor bevestiging van de doorvoeren.

Deelbare montagehuls voor latere montage wanneer de kabels en buizen aanwezig zijn.

Markering voor de plaatsing van de schroeven.

Dichtingsflens zorgt voor een keurige en rookdichte afsluiting van de opening in het gebouwdeel.

Voor kerngatboringen Ø 150 mm (DS 90 / 120 mm) en Ø 100 mm (DS 90 / 74 mm).

Twee plafondafschermingssystemen voor verschillende toepassingsgebieden.

Montage

Op de verschillen in de afmetingen na, is de montage bij de brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm identiek.

Aanbrengen van een kerngatboring van 150 mm of 100 mm.

Plaats de montagehuls vanaf de bovenzijde van het plafond.

Mantelleidingen en/of buizen door de montagehuls voeren.

Afschermcilinder rond de kabels of buizen leggen en in de montagehuls plaatsen.

Schroeven van de afschermcilinder uitlijnen op de markeringen en vastdraaien.

Dichtingselement rond de kabels of buizen leggen en vervolgens vastklikken op de afschermcilinder.

De plafondafschermingssystemen kunnen met een onderlinge afstand van 205 mm of 125 mm maar ook gegroepeerd worden gemonteerd.

De plafondafschermingssystemen zijn toegelaten in plafonds van beton of cellenbeton van 150 – 300 mm dik.

Bekisting

Ter voorbereiding van de installatie in betonnen plafonds, biedt KAISER een bekistingselement aan voor passende uitsparingen.

Het bekistingselement kan op maat worden gesneden naargelang de plafonddikte.

Bevestig het bekistingselement met binddraad aan de wapening.

Na de ontkisting wordt het bekistingselement volledig uit de inbouwopening verwijderd.

Plaatsing achteraf van afzonderlijke leidingen en buizen zonder schade

Dichtingselement door een kwartslag naar links losmaken en openen.

Klap het dichtingselement open en verwijder het.

Voer de nieuwe leidingen en buizen in.

Dichtingselement aanbrengen, sluiten en door een kwartslag naar rechts vastzetten.

Tabel maximale buitendiameter mantelleidingen (Kabel)

De tabel toont voorbeelden van leidingen die op grond van de toelaatbare maximale diameter mogen worden gebruikt. Beslissend is daarbij de minimaal aangegeven standaarddiameter volgens DIN VDE 0250-204.

Certificaten
Certificaat

Decken- und Dosenschott DS 90 - 74 mm - Allgemeine Bauartgenehmigung (Z-19.53-2189)

Certificaat

VKF Zertifikat 25349 Deckenschott System DS 90 / 74 mm

238.6 KB

Certificaat

Decken- und Dosenschott-Systeme - Europäische Technische Bewertung ETA

Selecteer download
Download
Productgegevensblad

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 74 mm

Artikelnr.: 9459-05

Download