Privacy Policy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 

Met deze gegevensbescherming (AVG) informeren wij u over welke persoonlijke gegevens wij verzamelen in het kader van uw gebruik van www.helia-elektro.be en met welk doel de gegevens zullen worden gebruikt. U kunt deze informatie te allen tijde raadplegen op
http://www.helia-elektro.be/website/fl/impressum/impressum.jsp
gegevensbescherming.

1 Verantwoordelijke persoon/contactpersoon

Verantwoordelijk orgaan in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:
PLASTIC COLOR NV
Industrielaan 10
B-9320 Erembodegem

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op gegevensbescherming@plastic-color.be

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
HELIA
PLASTIC COLOR NV
Industrielaan 10
B-9320 Erembodegem
België
Tel: +32(0)53.85.05.20
E-mail:
gegevensbescherming@plastic-color.be

2 Onderwerp van gegevensbescherming

Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het AVG gaat het om alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met inbegrip van bijvoorbeeld namen of identificatienummers.

3 Verzameling en gebruik van uw gegevens

3.1 Geautomatiseerde gegevensverzameling

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw terminal om technische redenen automatisch gegevens. De volgende gegevens worden gescheiden van andere gegevens die u ons mogelijk toestuurt, opgeslagen:
• Naam van de bezochte website
• dataset
• Datum en tijd van opvraging
• datavolume
• Kennisgeving van succesvolle ophaling
• Browsertype samen met versie en besturingssysteem
• Verwijzer-URL (de eerder bezochte pagina)
Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen opgeslagen en nooit aan een specifieke persoon toegewezen.

3.2 Registratie gegevens

3.2.1 Om zelf gemaakte projectlijsten op te slaan, moet u zich registreren. Hiervoor moet u de volgende verplichte informatie opgeven - afhankelijk van het feit of u zich als bouwer of bedrijf registreert:
• Titel en naam
• e-mail
• huisadres
• paswoord
• Doelgroep (alleen als onderneming)
Wij gebruiken deze gegevens om een gebruikersaccount voor u in te stellen en te beheren en om uw projectlijsten op te slaan. Last but not least hebben we deze en andere gegevens ook nodig om uw eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Indien wij uw gegevens zoals hierboven beschreven verwerken ten behoeve van de functies van onze website, bent u verplicht deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen. Anders kunnen we u deze functies niet bieden.

3.2.2 Wanneer u bij ons een brochure, catalogus of prijslijst bestelt, verzamelen wij de volgende gegevens:
• Titel en namen
• adresgegevens
• e-mail
Wij gebruiken deze informatie om u de brochure toe te sturen en om contact met u op te nemen als u vragen heeft. U bent dan ook verplicht deze gegevens aan ons te verstrekken. Anders kunnen wij u de documenten niet toesturen.

3.2.3 Bovendien kunt u tijdens de registratie of bestelling aanvullende vrijwillige informatie verstrekken. Deze informatie is niet nodig om in te loggen.
Bovenstaande gegevens verzamelen wij om u in staat te stellen uw eigen projectlijsten op te slaan of om u brochures, monsters of verdere informatie over onze producten te kunnen sturen, Art. 6 lid 1 lit. b AVG en - voor zover de gegevens niet absoluut noodzakelijk zijn voor de levering - op grond van ons rechtmatig belang om in de door u aangegeven mate nadere informatie over u als klant te ontvangen en op te slaan om u uit te nodigen voor productwijzigingen en innovaties, maar ook voor evenementen (bijvoorbeeld beurzen, trainingen e.d.) en om u een direct aanspreekpunt te kunnen bieden voor vragen en het feit dat uw belangen niet prevaleren (art. 6 lid 1 sub f AVG).

3.2.4 Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op onze website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief met uw toestemming wordt verzonden. Daarbij laat de potentiële ontvanger zich opnemen in een distributielijst. Vervolgens wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld de registratie op een juridisch veilige manier te bevestigen door middel van een bevestigings-e-mail. Alleen als de bevestiging plaatsvindt, wordt het adres actief opgenomen in de distributielijst.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het toezenden van de gevraagde informatie en aanbiedingen.

Newsletter2Go (Sendinblue GmbH) wordt gebruikt als nieuwsbriefsoftware. Uw gegevens worden aan Newsletter2Go (Sendinblue GmbH) doorgegeven. Het is Newsletter2Go (Sendinblue GmbH) verboden om uw gegevens te verkopen en te gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven. Newsletter2Go (Sendinblue GmbH) is een Duitse, gecertificeerde provider, die geselecteerd is op basis van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief of via de aanmeldingspagina voor de nieuwsbrief op onze homepage (https://www.helia-elektro.be/nl_BE/contact/nieuwsbrief/). 

3.3 Contactgegevens

Als u ons via e-mail of ons contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt ingevoerd (onderwerp, bericht, titel en naam, e-mailadres en andere optionele gegevens) opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van de aanvraag. Uw e-mailverzoeken worden standaard verwijderd nadat ze zijn verwerkt. Langere bewaring vindt alleen plaats als daar een gerechtvaardigde reden voor is (uitgebreide klachten, ernstige klachten, lopende garantietermijnen, mogelijke juridische relevantie van het onderzoek). In dit geval is artikel 9 van deze gegevensbeschermingsverklaring van toepassing. Wij verzamelen deze gegevens om uw aanvraag te kunnen accepteren en verwerken, art. 6 lid 1 onder b AVG. Indien wij uw gegevens verwerken zoals hierboven beschreven ten behoeve van het ontvangen en verwerken van uw aanvragen, bent u verplicht deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat om uw vragen te ontvangen en te verwerken.

4 Cookies

Wij slaan zogenaamde "cookies" op om u een uitgebreid scala aan functies aan te bieden en om het gebruik van onze websites gemakkelijker te maken. "Cookies" zijn kleine bestanden die met behulp van uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Als u het gebruik van "cookies" niet wenst, kunt u het opslaan van "cookies" op uw computer voorkomen door in uw internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen in te voeren. Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het bereik van de functies van ons aanbod hierdoor beperkt kunnen zijn. Specifiek gebruiken we de volgende cookies:
• Sessiecookies: terbeschikkingstelling van de website (_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv, _utmz, JSESSIONID, JSB)
Deze cookies kunnen u niet als persoon identificeren. Het gebruik van cookies is in ieder geval gerechtvaardigd op grond van ons rechtmatig belang bij een vraaggericht ontwerp, de statistische beoordeling van onze website en het feit dat uw rechtmatig belang niet zwaarder weegt dan uw rechtmatig belang, art. 6 lid 1 sub f AVG.

5 Pseudonieme gebruikersprofielen

5.1 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google Analytics verzamelt pseudonieme gegevens van u over het gebruik van onze website, inclusief uw verkorte IP-adres. Deze gegevens worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website voor ons te evalueren, om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen en om verdere analyses en evaluaties over het gebruik van onze website en het internet te genereren. Google zal deze informatie eventueel aan derden verschaffen, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Uw gegevens worden door Google Analytics opgeslagen voor een periode van 14 maanden. Aan het einde van deze periode worden de gegevens gewist en worden alleen geaggregeerde statistieken bijgehouden. Voor meer informatie over hoe Google uw informatie gebruikt, raadpleegt u het Privacybeleid van Google:
https://www.google.com/policies/privacy/

U kunt Google Analytics uitschakelen met een browser add-on als u geen analyse van de website wilt. U kunt het hier downloaden:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
. Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij een vraaggericht ontwerp, statistische evaluatie en efficiënte reclame op onze website en het feit dat uw rechtmatig belang niet zwaarder weegt dan, art. 6 lid 1 sub f AVG.

6 Wijzigingen in doel

Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor andere dan de beschreven doeleinden indien toegestaan door de wet of als u hebt ingestemd met het gewijzigde doel van de gegevensverwerking. In geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u van deze andere doeleinden op de hoogte stellen voordat de verdere verwerking plaatsvindt en u alle andere relevante informatie verschaffen.

7 Geautomatiseerde individuele beslissingen of maatregelen voor het opstellen van profielen

We gebruiken geautomatiseerde verwerkingsprocessen niet om een beslissing of profilering tot stand te brengen.

8 Doorgeven van gegevens

In principe worden uw persoonlijke gegevens alleen zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming doorgegeven in de volgende gevallen:
• Als het nodig is om illegaal gebruik van onze diensten of voor vervolging op te helderen, zullen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de autoriteiten van het openbaar ministerie en, indien nodig, aan benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn van onwettig of beledigend gedrag. Een overdracht kan ook plaatsvinden indien dit dient om gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen. We zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn rechtshandhavingsinstanties, autoriteiten die beboete delicten vervolgen en de belastingautoriteiten.
• De openbaarmaking van deze gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het bestrijden van misbruik, het vervolgen van strafbare feiten en het veiligstellen, doen gelden en afdwingen van claims, en dat uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan derden.
• rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens wegen niet zwaarder dan, art. 6 lid 1 sub f AVG of uit hoofde van een wettelijke verplichting volgens art. 6 lid 1 sub c AVG.
• Wij zijn verantwoordelijk voor de dienstverlening aan contractueel verbonden externe bedrijven en externe dienstverleners ("contractverwerkers"). In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens doorgegeven aan deze contractanten om hen in staat te stellen de gegevens verder te verwerken. Deze aannemers worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig door ons beoordeeld om ervoor te zorgen dat uw rechten en vrijheden worden gerespecteerd. De aannemers mogen de gegevens alleen voor de door ons aangegeven doeleinden gebruiken en zijn ook contractueel door ons verplicht om uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring en de Duitse gegevensbeschermingswetten te verwerken. Wij maken gebruik van de volgende aannemers:
- Webhoster communicode AG - Rellinghauser Str. 332 - D-45136 Essen
- Google LLP (Google Analytics)
De gegevens worden aan de aannemers doorgegeven op basis van art. 28 lid 1 AVG, subsidiair op basis van ons rechtmatig belang bij de economische en technische voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van gespecialiseerde contractverwerkers en het feit dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder wegen dan art. 6 lid 1 lid f AVG.
• We verwerken ook gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
In een besluit van 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie voor de VS besloten dat er een passend niveau van gegevensbescherming bestaat krachtens de voorschriften van het privacyscherm van de EU en de VS (Adequacy Resolution, Art. 45 AVG). Meer informatie - ook over de certificering van de door ons gebruikte dienstverleners - is te vinden op
https://www.privacyshield.gov
. Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners, die zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield:
- Google LLP
• Naarmate onze activiteiten zich verder ontwikkelen, wordt de structuur van KAISER GmbH & Co. KG door wijziging van haar rechtsvorm, oprichting, aan- of verkoop van dochterondernemingen, delen van ondernemingen of onderdelen. Bij dergelijke transacties wordt de klantinformatie samen met het over te dragen bedrijfsonderdeel doorgegeven. Wanneer persoonlijke gegevens in de hierboven beschreven mate aan derden worden doorgegeven, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming en de relevante wetten inzake gegevensbescherming.
Elke openbaarmaking van persoonlijke gegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat wij een legitiem belang hebben bij een eventuele aanpassing van onze bedrijfsvorm aan de economische en juridische omstandigheden en dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonlijke gegevens niet zwaarder wegen dan artikel 6, lid 1, onder f AVG.

9 Verwijdering van uw gegevens

Wij wissen of anonimiseren uw persoonlijke gegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of gebruikt in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen. In de regel en tenzij anders bepaald in deze gegevensbeschermingsverklaring, slaan we uw persoonlijke gegevens op voor de duur van het gebruik of de contractuele relatie plus een periode van 36 maanden na de laatste interactie met u, waarin we back-ups opslaan na verwijdering, tenzij deze gegevens langer nodig zijn voor juridische redenen of strafrechtelijke vervolging of om juridische claims te beveiligen, te doen gelden of af te dwingen. Als u uw gebruikersaccount verwijdert, wordt uw profiel volledig en permanent verwijderd. We bewaren back-ups van uw gegevens echter nog 6 maanden voordat ze definitief worden verwijderd, voor zover deze gegevens niet nodig zijn om juridische redenen of voor strafrechtelijke vervolging, of om rechtsvorderingen langer te beveiligen, geldend te maken of af te dwingen. Als gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, worden ze geblokkeerd. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor verder gebruik.

10 Uw rechten als betrokkene

10.1 Recht op informatie

U heeft het recht te allen tijde bij ons informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben in het kader van artikel 15 AVG te ontvangen. U kunt een aanvraag indienen per post of e-mail op bovenstaand adres.

10.2 Recht om onjuiste gegevens te corrigeren

U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te corrigeren indien deze onjuist zijn. Gelieve contact op te nemen met de bovenstaande adressen.

10.3 Recht op annulering

U heeft het recht om het wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen onder de voorwaarden zoals beschreven in Art. 17 AVG. Deze voorwaarden voorzien met name in een recht op annulering indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt en in gevallen van onrechtmatige verwerking, het bestaan van een bezwaar of het bestaan van een verplichting tot verwijdering krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder wij vallen. Voor de bewaartermijn van de gegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van deze gegevensbeschermingsverklaring. Om uw bovenstaand recht uit te oefenen, gelieve de bovenstaande contactadressen te contacteren.

10.4 Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken conform art. 18 AVG. Dit recht bestaat in het bijzonder indien de juistheid van de persoonsgegevens tussen de gebruiker en ons wordt betwist, voor de duur waarvoor de juistheid moet worden geverifieerd en in het geval dat de gebruiker een beperkte verwerking nodig heeft in het geval van een bestaand recht tot verwijdering in plaats van verwijdering; voorts in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar de gebruiker deze nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en indien de succesvolle uitoefening van een bezwaar tussen ons en de gebruiker nog steeds wordt betwist. Om uw bovenstaand recht uit te oefenen, gelieve de bovenstaande contactadressen te contacteren.

10.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat conform art. 20 AVG. Om uw bovenstaand recht uit te oefenen, gelieve de bovenstaande contactadressen te contacteren.

10.6 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, die onder meer is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e), of f), van het AVG, overeenkomstig artikel 21 van het AVG. Wij zullen de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking de bewering, uitoefening of verspreiding van wettelijke eisen dient.

10.7 Recht van beroep

Zij hebben ook het recht om bij klachten contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Rue de la Presse 35
1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail:
commission@privacycommission.be

11 Wijzigingen aan deze gegevensbeschermingsverklaring

De huidige versie van deze gegevensbeschermingsverklaring is altijd beschikbaar op
http://www.helia-elektro.be/website/fl/impressum/impressum.jsp
gegevensbescherming.

Status: mei 2018

Copyright
Alle teksten, afbeeldingen en andere op de website gepubliceerde werken vallen - voor zover niet anders bepaald - onder het copyright van HELIA- PLASTIC COLOR NV te Erembodegem en KAISER GmbH & Co. KG, Duitsland


Privacy-instellingen

Verander hier


1 / 2018-05-01